Profesionálne tlmočenie

 

Súdne (úradné) tlmočenie sa využíva pri sprostredkovaní cudzojazyčnej komunikácie pri spisovaní notárskych zápisníc, pri

svedeckých výpovediach, výsluchoch svedkov a obvinených, počas súdnych pojednávaní, svadobných obradov, v konaní

pred štátnymi orgánmi a všade tam, kde sa pri tlmočení vyžaduje prítomnosť tlmočníka, ktorý vykonáva svoju činnosť v

zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z.

Ako súdny tlmočník tlmočím zo slovenského do nemeckého jazyka a opačne.

Ponúkam tieto druhy tlmočenia:simultánne tlmočenie je tlmočenie súbežné, keď tlmočník tlmočí prejav rečníka a nečaká, kým rečník dohovorí. Tento druh tlmočenia sa

využíva na medzinárodných konferenciách, stretnutiach, sympóziách, kolokviách, atď.,

 

konzekutívne - alebo následné tlmočenie znamená, že tlmočník tlmočí po krátkych alebo dlhých úsekoch prejavu rečníka, počas ktorých si

tlmočník robí tlmočnícky zápis a začne tlmočiť až vtedy, keď rečník dohovorí,súdne - je interpretované tlmočníkom, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedeného Ministerstvom

spravodlivosti Slovenskej republiky, oprávneného vykonávať činnosti i pre súd a iné orgány verejnej moci,

 

sprievodné (tlmočenie počas návštev, prehliadok miest, vychádzok, výjazdov do zahraničia)

- tlmočenie po telefóne

- tlmočenie s výjazdom

Jednotlivé druhy tlmočenia je možné kombinovať. Ak sa neviete rozhodnúť, aký druh tlmočenia potrebujete, rada Vám poradím.