NEMECKÝ JAZYK . PREKLADY

Preklady z – do nemeckého jazyka

úradné preklady s pečiatkou súdneho prekladateľa

+ bežné preklady

 

RNDr. Eva Kovalčíková, Smreková 1, SK-080 01 Prešov

 

 

0903 614 583 , 0918 247 587 , 0948 158 269 , 051 7752916

e-mail: eva.kovalcikova@gmail.com

 

Prekladateľskej a tlmočníckej činnosti sa venujem od roku 1992, súdnym prekladateľom a tlmočníkom som od roku 1996. Najväčšiu časť mojej činnosti tvoria práve súdne preklady. Moje služby využívajú štátne organizácie, firmy, ako aj súkromné osoby.

 

 

Všetky preklady vyhotovujem osobne, čím ručím za profesionalitu vyhotovených prekladov, a súčasne v
 

značnej miery skracujem čas, potrebný na ich vyhotovenie.

 

Preklady poskytujem klientom z celého územia SR i zo zahraničia.